In Memoriam Jan Willem Wessel

‘Klein van gestalte, groots qua gezag, visie en missie’ is een typering van een collegabestuurder in de sierteeltsector over mr drs Jan Willem Wessel, die op 28 januari dit jaar na een langdurig ziekbed is overleden in zijn woonplaats Bentveld. In verschillende functies is hij van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de bloemen- en plantenbranche in Nederland.
Als voorzitter, directeur en bestuurder was Jan Willem Wessel een doortastende leider die hield van efficiënt vergaderen en goed kon delegeren. Als persoon combineerde hij dat door goed te kunnen luisteren, was hij belangstellend, integer en zachtaardig. Die combinatie was bijzonder en kwam in zijn loopbaan verschillend en verrassend bovendrijven. Soms een tikkeltje eigengereid, maar dat was nooit onprettig of belemmerend.

‘Dat is snel, het lijkt Jan Willem wel’

Bij zijn afscheid van ‘het Aalsmeerse’ in 2003 verscheen er een boekje, met als veelzeggende titel ‘Dat is snel, het lijkt Jan Willem wel’. De herinneringen daarin van collega’s werden gelardeerd met typerende uitspraken van ‘deze bestuurder met ondernemerskwaliteiten’. Zoals: ‘Dat verbaast me niet, maar verbijstert me wel’, ‘De veilingen moeten maar eens accepteren dat de wereld rond is’ en ‘We zijn in de wereld om het vak een dienst te bewijzen’.
De geboren Rijnsburger (1951) studeerde na het gymnasium in Leiden bedrijfseconomie bij de Erasmus Universiteit (1975) en deed daarna nog in de avonduren Nederlands Recht (1986) bij de Rijksuniversiteit Utrecht. Al tijdens zijn laatste studiejaren bedrijfskunde was hij werkzaam in de adviesbranche en vervolgens bij verschillende bedrijven en consultancy’s in met name de automatiseringssector.

Bedenkingen, want ‘te zwaar’

In 1991 stapte hij over naar het toenmalige Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten in Aalsmeer als secretaris/directeur. De aanvankelijke bedenkingen over zijn benoeming bij het bestuur vanwege zijn curriculum (‘te zwaar’) wist de zoon van de Rijnsburgse groothandelaar in bloemen en planten weg te nemen met zijn betrokkenheid bij en bevlogenheid voor de bloemensector.
Wessel was de motor van de revitalisering van het toenmalige bedrijfschap. Onder zijn leiding tot 2003 verbeterde de dienstverlening. Bekendheid, reputatie en imago van het schap werden vergroot en versterkt, net als de positionering als lobbyclub in Den Haag en Brussel.
Uit hoofde van zijn functie was hij onder meer voorzitter van de Stichting Ediflower (nu Floricode), de marketing-adviesraad van Bloemenbureau Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam e.o. en namens het schap bestuurlijk betrokken bij internationale bloemenhandelsorganisatie Union Fleurs en de internationale producentenorganisatie AIPH.

Persoonlijke betrokkenheid

Uit persoonlijke betrokkenheid met de bloemisterijsector was hij vanaf 1993 tot 2003 bestuurlijk actief bij de Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer. Aanvankelijk als voorzitter en daarmee mede-initiator van de internationalisering en groei van deze vakbeurs, die in 2000 verhuisde naar Amsterdam RAI en in 2002 opging in de Horti Fair. Na zijn voorzitterschap bleef hij in verschillende functies actief bij deze vaktentoonstelling en de Horti Fair. Hij bedacht in 2001 bijvoorbeeld de wedstrijd ‘100 mooiste bruidsboeketten voor Máxima’, verschillende speciale paviljoens en activiteiten en hij droeg beursthema’s aan.
Na zijn directiefuncties bij Keukenhof (2003-2004) en LTB/Flynth (2005-2009) rondde hij als zelfstandig ondernemer zijn loopbaan af op het gebied van Advies, Toezicht en Arbitrage. Bestuurlijk zette hij zijn inzet voort, onder meer als lid van de ledenraad van Rabobank Haarlem, de Vereniging voor Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen en de raad van toezicht van het Clusiuscollege in Alkmaar. Tot na zijn ziekte in 2014 was hij tot 2016 nog voorzitter van de arbitragecommissie van de VBN-VGB.

Seizoenbloemen

Met Jan Willem Wessel verliest de sierteeltsector een stijlvolle bestuurder, die de formele en officiële werkwijzen verenigde met creativiteit en betrokkenheid. Zijn echtgenote Monique van den Boogaard wensen wij toe, dat zij de mooie herinneringen aan de veelzijdige Jan Willem zal kunnen koesteren.
Hij wilde dat het bloemstuk bij zijn uitvaart zou worden samengesteld met bloemen die typerend zijn voor het seizoen…

Hermen de Graaf (met dank aan Niek van Rest en Ben Schoenmaker, 4 februari 2022)

in memoriam mr drs Jan Willem Wessel 28 januari 2022

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.