Cor Vonk Noordegraaf


penningmeester Stichting Fonds/Stimuflori

heeft nadat hij zijn studie aan de Landbouw Universiteit te Wageningen voltooid had, zijn werkzame leven besteed binnen het onderzoek op het Proefstation voor de Bloemisterij in Aalsmeer. Begonnen als teeltonderzoeker, was hij vervolgens hoofd van de onderzoekafdelingen Teelt en kasklimaat, Gewasbescherming en Productkwaliteit. Daarnaast was hij veel jaren bestuurslid en later voorzitter van de VKC (Vaste Keurings Commissie binnen de Bloemisterij). Tevens had hij zitting in de Raad van Advies voor de Horti Fair. Als zodanig stond hij aan de wieg van de huidige Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling. Daarnaast bekleedde hij diverse functies in het maatschappelijk en kerkelijk leven.