Fons Overwater


bestuurslid Stichting Fonds/Stimuflori

van huis uit fiscalist en econoom, heeft jarenlange advieservaring in de diverse tuinbouwsectoren bij het accountantskantoor Flynth. Is jarenlang bestuurslid geweest bij de Internationale Bloemenvaktentoostelling in de functie van penningmeester. Heeft ook verschillende functies vervuld bij LTO Noord.