Aanvraagformulier

logo

Stichting Fonds IBVT

 

Indieners van aanvragen kunnen worden verzocht en dienen daartoe bereid te zijn, voor het bestuur van Stimuflori een presentatie te geven.

LET OP: Het formulier moet in één keer volledig worden ingevuld. Tussentijds stoppen met invullen en daarna weer hervatten is niet mogelijk.

Algemene projectgegevens

 

Contactpersoon

 

Beschrijving project / programma / initiatief

 

Financiering

  • Geef van de ondergenoemde posten in een bijlage een specificatie van de onderliggende bedragen. Geef hierbij aan welke bedragen reeds toegezegd en schriftelijk bevestigd zijn.
  • Bestanden bij voorkeur aanleveren in .pdf Spreadsheets als .csv
 

Bevestiging en verzenden