Een aanvraag indienen?


Aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend digitaal via het aanvraagformulier worden ingediend. Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de bestuursvergadering(en), waarin de aanvraag moet worden behandeld, dient het volledig ingevulde formulier te zijn toegezonden aan de projectmanager, inclusief de benodigde bijlagen.

Aanvraagformulier ยป

Het bestuur van de Stichting Fonds beslist over de aanvragen

Indieners van aanvragen kunnen worden verzocht en dienen daartoe bereid te zijn, voor het bestuur van Stimuflori een presentatie te geven.

De bestuursvergaderingen staan in 2019 gepland op:

  • Dinsdag 12 februari 2019
  • Dinsdag 23 april 2019
  • Dinsdag 25 juni 2019
  • Dinsdag 10 september 2019
  • Dinsdag 26 november 2019

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de ingevulde aanvraagformulieren (inclusief bijlagen) en een eventuele mondelinge toelichting. Over de uitslag van de beoordeling is Stichting Fonds/Stimuflori niet verplicht een verklaring af te geven.