Aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend digitaal via het aanvraagformulier worden ingediend. Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de bestuursvergadering(en), waarin de aanvraag moet worden behandeld, dient het volledig ingevulde formulier te zijn toegezonden aan de projectmanager, inclusief de benodigde bijlagen.

Aanvraagformulier »

Het bestuur van de Stichting Fonds beslist over de aanvragen.

Indieners van aanvragen kunnen worden verzocht en dienen daartoe bereid te zijn, voor het bestuur een presentatie te geven.

De bestuursvergaderingen staan in 2024 gepland op:

– maandag 22 januari

– maandag 8 april

– maandag 17 juni

– maandag 2 september

– maandag 18 november

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de ingevulde aanvraagformulieren (inclusief bijlagen) en een eventuele mondelinge toelichting. Over de uitslag van de beoordeling is Stichting Fonds/Stimuflori niet verplicht een verklaring af te geven.

Aanvragen kunnen ook worden ingediend voor projecten die meerdere jaren lopen, met 2025 als uiterste jaar.