Een aanvraag indienen?


Aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend digitaal via het aanvraagformulier worden ingediend. Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de bestuursvergadering(en), waarin de aanvraag moet worden behandeld, dient het volledig ingevulde formulier te zijn toegezonden aan de projectmanager, inclusief de benodigde bijlagen.

Aanvraagformulier ยป

Het bestuur van de Stichting Fonds beslist over de aanvragen

Indieners van aanvragen kunnen worden verzocht en dienen daartoe bereid te zijn, voor het bestuur van Stimuflori een presentatie te geven.

De bestuursvergaderingen staan in 2018 gepland op:

  • Dinsdag 6 februari 2018
  • Dinsdag 17 april 2018
  • Dinsdag 26 juni 2018
  • Dinsdag 28 augustus 2018
  • Dinsdag 16 oktober 2018
  • Dinsdag 11 december 2018

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de ingevulde aanvraagformulieren (inclusief bijlagen) en een eventuele mondelinge toelichting. Over de uitslag van de beoordeling is Stichting Fonds/Stimuflori niet verplicht een verklaring af te geven.