Fons Overwater

bestuurslid Stichting Fonds/Stimuflori van huis uit fiscalist en econoom, heeft jarenlange advieservaring in de diverse tuinbouwsectoren bij het accountantskantoor Flynth. Is jarenlang bestuurslid geweest bij de Internationale Bloemenvaktentoostelling in de functie...

Wim Kea

voorzitter Stichting Fonds/Stimuflori Na Rijks Middelbare Tuinbouwschool Aalsmeer stages in Duitsland en Frankrijk en vervolgens dienstplichtig militair. Kwekerij gesticht in 1968, aanvankelijk rozen, later omgeschakeld naar groene planten. Was bestuurslid Rijks...

Cor Vonk Noordegraaf

penningmeester Stichting Fonds/Stimuflori heeft nadat hij zijn studie aan de Landbouw Universiteit te Wageningen voltooid had, zijn werkzame leven besteed binnen het onderzoek op het Proefstation voor de Bloemisterij in Aalsmeer. Begonnen als teeltonderzoeker, was hij...

Pieter Petja Wapperom

secretaris Stichting Fonds/Stimuflori Zette in de jaren ’60 zijn eerste stappen in het communicatievak bij toenmalige spraakmakende bureau’s Palm en Arc’s, daarna werkzaam bij HVR Adviesbureau voor Marketing en Communicatie van 1987 tot 1997 als...

Winfried Versluis

bestuurslid Stichting Fonds/Stimuflori Met het aantreden van Winfried Versluis als opvolger van de tot Stimuflori-ambassadeur benoemde Joop Straathof per 1 januari 2018 verzekert het bestuur zich van continuering van de inbreng vanuit de sierteeltsector. Dit in...