Privacybeleid

Stimuflori neemt de bescherming van persoonlijke en bedrijfsgegevens zoals aangegeven in de AGV serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.