Bij mijlpaal van € 24 miljoen in sierteeltprojecten treden drie bestuursleden van Stimuflori terug

Aalsmeer, oktober 2023 – In de afgelopen 10 jaar heeft Stimuflori ruim € 24 miljoen aan promotie- en innovatieprojecten in de sierteeltsector mede mogelijk gemaakt. Bij deze mijlpaal treden de bestuursleden Wim Kea, Cor Vonk Noordegraaf en Piet Wapperom terug uit de Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling, dat via Stimuflori sierteeltgerelateerde initiatieven ondersteunt. Mariëlle Ammerlaan, Fons Overwater en Winfried Versluis gaan door als bestuursleden.

Een aanvraag indienen bij het fonds via de website is eenvoudig https://www.stimuflori.nl/aanvraag-formulier/, zo is in de praktijk gebleken. Naast de gebruikelijke gegevens wordt onder meer gevraagd welke resultaten aan het eind van het betreffende project zijn gerealiseerd en hoe deze beschikbaar komen voor de sierteeltsector. Stimuflori ondersteunt geen aanvragen van individuele bedrijven. Er moet altijd samenwerking en cofinanciering met andere partijen zijn.

 

Recente resultaten

Een recent opgeleverd project is de innovatieve tussenstap naar een handzame sensor die snel ziekteverwekkende virussen kan opsporen in watersystemen op telers- en handelsbedrijven. Hierbij is specifiek gekeken naar komkommerbontvirus en PlamV. (Klik hier »)

Een voorbeeld op het gebied van communicatie/promotie is de jarenlange steun van Stimuflori voor de Tuinbouwbattles. Leerlingen van basisscholen in groep 7 en 8 broeien dan zelf tulpen af of brengen planten in bloei en mogen de revenuen van de verkoop zelf besteden. Na de start hiervan in Greenport Noord-Holland Noord in 2016 is dit concept overgenomen door de Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek. In Noord-Holland-Noord is het inmiddels doorontwikkeld tot een complete leerlijn voor alle groepen in het basisonderwijs onder de naam Bollenbozen (https://www.bollenbozen.nl/)
Vanaf 2018 tot en met 2022 ondersteunde Stimuflori bijzonder hoogleraar Richard Immink naar de ‘Fysiologie van Bloembollen’ aan de WUR. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een symposium op 9 oktober in Lisse ( PDF)

Aanvragen nog mogelijk

Sinds de start in 2014 zijn 180 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 73 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. De opgetelde begrotingen hiervan komen uit op ruim € 24 miljoen. Via Stimuflori is tot en met volgend jaar € 2,8 miljoen toegekend en besteed. Het (gewogen) gemiddelde van het toegekende bedrag is 12% van de ingediende begroting. De verhouding tussen promotie en innovatie is ongeveer 50%.

De sector versterken door innovatie ín en promotie vóór de sierteelt te ondersteunen is de doelstelling van de Stichting Fonds, met geld dat indertijd is verdiend door de Internationale Bloemenvaktentoonstelling. Die is voor het eerst gehouden in 1962, werd in 2003 voortgezet als onderdeel van de Horti Fair en stopte in 2012 (https://www.stimuflori.nl/presentatie-film-bloemenvaktentoonstelling-door-de-jaren-heen/).

Daarna is de focus verlegd van investeringen in de jaarlijkse tentoonstelling naar innovatie en promotie. Onder het motto: ‘het is verdiend door de sector dus moet het ook terug naar de sector’. “Dat betekent ook, dat het einde van het fonds in zicht komt, al kunnen aanvragen nog altijd worden ingediend”, aldus projectmanager Hermen de Graaf van Stimuflori.

Het nog voltallige bestuur van Stimuflori: Marielle Ammerlaan, Fons Overwater, Cor Vonk Noordegraaf, Wim Kea, Winfried Versluis en Piet Wapperom.

‘Het destijds voltallige bestuur van Stimuflori: Marielle Ammerlaan, Fons Overwater, Cor Vonk Noordegraaf, Wim Kea, Winfried Versluis en Piet Wapperom.’

Het nog voltallige bestuur van Stimuflori: Marielle Ammerlaan, Fons Overwater, Cor Vonk Noordegraaf, Wim Kea, Winfried Versluis en Piet Wapperom.

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.