‘Bollenprofessor’ vijf jaar sierteeltbreed

Mede dankzij ondersteuning van Stimuflori en de KAVB, de brancheorganisatie voor de bloembollenbranche, kan de ‘bollenprofessor’ Richard Immink weer vijf jaar fundamenteel onderzoek uitvoeren. Niet alleen in de bloembollensector, waar hij de eretitel ‘bollenprofessor’ aan te danken heeft, maar sierteeltbreed. „Die verbreding was voor ons een voorwaarde”, stelt voorzitter Wim Kea van Stimuflori.

In de afgelopen vijf jaar was Immink bijzonder hoogleraar fysiologie van bloembollen. De leerstoel was een cadeautje van de overheid ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de KAVB, de oudste tuinbouworganisatie in Nederland. De sector wilde het fundamenteel onderzoek bij Wageningen University & Research voortzetten. Dat was ook een wens die algemeen directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group van WUR naar voren bracht bij Stimuflori.

Richard Immink licht zijn plannen toe (foto: Greenity)

Behoud kennis
„Ik ben blij dat we kunnen voortbouwen op de kennis die de afgelopen vijf jaar is bijeengebracht. En verbreding vanuit de bollen naar de sierteeltsector is geen probleem en juist een goede uitdaging”, aldus boerenzoon Immink.
Het bijzonder hoogleraarschap vervult hij op parttimebasis. Coördinatie van het onderzoek, aansturing van aio’s (assistenten in opleiding ofwel promovendi) en acquisitie voor fundamenteel onderzoek bij onder meer Topsectoren, NWO en de Europese Unie horen bij zijn taken.
‘Bloei en reproductie van siergewassen’, zoals het onderzoek officieel heet, is gericht op moderne veredeling. Daarbij wordt ook samengewerkt met praktijkonderzoek en commerciële bedrijven.

 

Nieuwsbrief maart 2018

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.