‘Een 10 voor de juf’

Voor de tweede keer wordt dit jaar de campagne ‘Een 10 voor de juf’ georganiseerd, dat overigens ook voor de meester is bedoeld. Doelstelling is om op maandag 6 oktober, de Dag van de Leraar, aan juffen en meesters een bloemetje of plantje te geven. Zo’n fleurig gebaar is een mooi begin van de dag, voor de hele klas. ‘Een 10 voor de juf’ probeert zoveel mogeljk ouders en kinderen hiervoor enthousiast te krijgen. Stimuflori ondersteunt dit initiatief vanuit de gedachte, dat een extra bloemen- en plantengeefdag in het najaar welkom is, uit waardering voor het werk van leerkrachten en vanwege de betrokkenheid van de jongste jeugd.

combi-juf-meester-bloemen2

Zie ook: www.een10voordejuf.nl

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.