Groen Doen in de Klas in 2021 ook in groep 7/8

Na de succesvolle introductie van Groen Doen in de Klas voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs wordt het concept in 2021 uitgebreid naar de groepen 7 en 8. Dat is heel goed nieuws: dankzij digitaal lesmateriaal in combinatie met werkboekjes aan de hand van de vier seizoenen maken leerlingen kennis met de wereld van bloemen en planten. Met de uitbreiding naar groep 7/8 worden ook groenten toegevoegd.

„Wij leren kinderen groen om hen heen kennen en waarderen voor hun eigen gezondheid en voor hun plezier”, meldt voorzitter Manita Koop. Met Bernard Koeckhoven en Jacq Heidstra vormt zij het bestuur van de Stichting van de inmiddels gevormde Stichting Groen Doen in de Klas. „Bestuurlijke borging van het initiatief dat begon voor groep 5/6 was voor Stimuflori een van de voorwaarden om bij te dragen aan de uitbreiding naar groep 7/8. We juichen het toe dat dit met nieuwe partners nu is gelukt”, licht voorzitter Wim Kea van Stimuflori toe.
Groen Doen in de Klas voor groep 5/6 wordt inmiddels al op zo’n duizend scholen voor basisonderwijs succesvol gebruikt. En met de seizoenboekjes, verdiepingsfilmpjes en digitale ondersteuning zijn ruim 85.000 leerlingen bereikt. Uniek in de formule is ook dat er een optie is voor gastlessen door branchegenoten.
Groen Doen in de Klas 7/8 wordt uitgevoerd door Missing Chapter Foundation/Young Crowds en Flower Factor  en naast Stimuflori ook ondersteund door onder meer Stichting Hagelunie, Plantum, en Gastuinbouw NL.

Geplaatst 4 januari 2021

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.