Horti Fair

Stimuflori is ontstaan nadat de Internationale Bloemenvaktentoonstelling in 2000 is opgegaan in de inmiddels opgeheven International Horti Fair. Vanuit het fonds, dat destijds resteerde en nog steeds bestaat, is ondersteuning gegeven aan:

– het bevorderen van productkwaliteit (bijvoorbeeld de Kwekers Kwaliteits Competitie);

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.