Kan een hond fusarium opsporen bij Amaryllis?

Kan een speurhond bij Amaryllis fusarium traceren in de beginfase van de vermeerdering? Dat is de vraagstelling bij praktijkonderzoek dat dit jaar is gestart bij Stichting Control in Food & Flowers. Stimuflori is een van de sponsoren van dit project.

Amaryllis

„Fusarium solani is een groot probleem in de teelt van Amaryllis. Aangetast materiaal verspreidt mogelijk een geur die honden kunnen opsporen. Mensen kunnen dat niet ruiken. Als deze schimmel in een zo vroeg mogelijk stadium bij de vermeerdering van de bollen, bijvoorbeeld tijdens het schubben, kan worden gedetecteerd, kan veel schade worden voorkomen”, licht Jolanda Korteland van Control in Food & Flowers toe.
Professioneel hondentrainer Bert van Straten is betrokken bij het project. Zijn motivatie ligt vooral in het terugdringen van bestrijdingsmiddelen om zo een bijdrage te leveren aan een gezondere bedrijfsvoering. De uitvoering van de eerste proef vindt dit najaar plaats en de eerste resultaten kunnen begin volgend jaar worden verwacht. Deze worden gedeeld met de achterban van de betrokken partijen.
Het onderzoek wordt gehouden onder auspiciën van de landelijke gewascommissie Amaryllis en wordt naast Stimuflori ook ondersteund door Groen Agro Control en in kind door BQ Support.

Geplaatst: 28 oktober 2019

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.