Luchtzuivering door planten vult ventilatie goed aan

„We hadden op een groter effect gehoopt, maar we hebben wél aangetoond dat planten een aanvullend effect hebben op natuurlijke en/of mechanische ventilatie.”

Die conclusie trekt Pieter de Visser van WUR Glastuinbouw bij de afronding van het project ‘Significante luchtzuivering’. Het is een van de serie projecten sinds het ontstaan van Stimuflori in 2014 bij onderzoek naar en promotie voor de positieve effecten van groen op het welbevinden van mensen en verbetering van de leefomgeving.

Een aansprekend resultaat is volgens De Visser dat een grote Spathiphyllum met een diameter van circa een meter de concentratie vluchtige stof formaldehyde in de lucht in een kwartier met 10% extra terugdringt ten opzichte van een situatie zonder plant. „Maar ventilatie, zoals een deur open en dicht doen, doet meer”, geeft wetenschapper De Visser aan.
Het project ‘Significante luchtzuivering’ is een aanvulling op eerder uitgevoerde onderzoeken ‘Gezonder binnenklimaat’ en ‘Plantkampioen luchtzuivering’ waarbij Stimuflori ook een van de partners was.

„Dit keer in realistische kantoorruimtes, daar waren we nog niet aan toegekomen”, aldus De Visser. „Aanvullend onderzoek bleek nodig om een goed luchtzuiverend systeem met planten te ontwikkelen.”

Door corona is de aandacht voor ventilatie sterk vergroot. Dit gaat ook nieuw licht brengen op het beoogde effect van planten op de leefomgeving. De promotie hiervoor is mede door Stimuflori gesteund bij projecten als ‘Greennest Gallery’. ‘Zuiverende bloementorens’ en ‘Groene vitale werkplekken'”

Andere partijen bij ‘Significante luchtzuivering’ zijn Royal FloraHolland, Air So Pure, VDE Plant, Priva en De Groene Stad.

Geplaatst 4 januari 2021

Foto: Een van de testopstellingen met Spathiphyllum als luchtzuiveraar

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.