Meer groen in onderwijs, vooral in de basis

Nog een rode draad in de activiteiten van Stimuflori: ondersteuning van groen in het onderwijs en de promotie daarvan. Met concrete projecten alsook met de oproep aan Greenport Nederland om actiever te lobbyen voor verankeren van groen in het zogenoemde curriculum van het basisonderwijs.

Als de meeste clichés is het ook een waarheid dat niet vroeg genoeg begonnen kan worden met aandacht voor groen en dat geldt zeker voor het onderwijs.

Projecten

Vijf jaar heeft Stimuflori ‘Een tien voor de juf’ ondersteund. De liefste juf of meester krijgt hierbij op de Dag van de leraar (5 oktober) bloemen of planten van de leerlingen. Bij de Tuinbouwbattles van Greenport Noord-Holland-Noord telen leerlingen in het basisonderwijs zelf tulpen, doen hier verslag van en verkopen de bloemen voor een goed doel. Het bleek de afgelopen drie jaar zeer succesvol en aan de ondersteuning door Stimuflori de komende jaren is gekoppeld deze battle voor scholieren uit te rollen naar andere Greenports. Een derde basisschoolproject is ‘Groen Doen in De Klas’: leerlingen in groep 5-6 ontvangen ieder seizoen een werkboekje (inmiddels 65.000 verspreid) over bloemen en planten en er is daarbij een interessante digitale ondersteuning, zie ook ». Stimuflori ondersteunt het streven om dit ook voor andere leerjaren uit te voeren en dat vereist ook support van andere partijen.

Via Green Unplugged worden jaarlijks circa 500 studenten/scholieren in middelbaar onderwijs een ochtend op een tuinbouwbedrijf ontvangen, rondgeleid en krijgen ze workshops. Green Unplugged wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd in de regio’s Aalsmeer en Bollenstreek.

Sterkere lobby

Bij de begeleiding van deze projecten is gebleken, dat er geen structurele lobby is om ‘groen’ stevig verankerd te krijgen in het curriculum van het basisonderwijs.

Hoewel het niet tot de kerntaken van Stimuflori behoort om eigenstandig projecten te starten, is deze lacune formeel en informeel besproken met verschillende vertegenwoordigers van organisaties in de tuinbouwsector en onderwijsinstellingen.

Verder is Greenport Nederland hierop geattendeerd, gekoppeld aan de presentatie van de Nationale Tuinbouwagenda.

Er is wel een structurele samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en beroepsonderwijs ná het basisonderwijs, zoals in Groenpact. Maar de missing link is die naar het basisonderwijs. „Zo’n tekortkoming zien wij juist als een kans”, redeneert het bestuur van Stimuflori.

Geplaatst: 27 oktober 2019

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.