Mijlpaal Stimuflori: 60 projecten ondersteund


Doelstelling van Stimuflori, de werknaam van de Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling, is de innovatie ín de sierteeltsector en de promotie ervóór te bevorderen.

Sinds de introductie in 2014 zijn meer dan 150 aanvragen ingediend waarvan er bijna 60 gedeeltelijk zijn gehonoreerd en vaak ook meerdere jaren lopen. Zo wordt ‘De Club van 100’ van WUR Glastuinbouw al sinds 2015 ondersteund en dit jaar en volgend jaar ook, in totaal in ieder geval dus acht jaar.

Inmiddels heeft Stimuflori bijna € 2,5 miljoen reeds uitgekeerd dan wel toegezegd. Het totaal van de projectbegrotingen hiervan is iets meer dan € 18 miljoen. Met andere woorden: mede dankzij de bijdragen van Stimuflori is € 18 miljoen in of voor de sierteeltsector geïnvesteerd. Anno 2020/2021 lopen er zo’n 20 projecten en met de huidige activiteiten en portefeuille kan Stimuflori tot 2022/2023 actief zijn. Vijf keer per jaar beslist Stimuflori over aanvragen, die ca. drie weken voor de vergaderdatum kunnen worden ingediend.

Geplaatst 4 januari 2021