Nieuw initiatief ‘Stimuflori’ voor promotie en innovatie in sierteelt

Met de introductie van de website www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund. Via de website kunnen aanvragen worden ingediend, die worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Fonds.

 

Stimuflori is een activiteit van de Stichting Fonds (Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling). Deze stichting is opgericht in januari 2003, nadat de Stichting Internationale Bloemenvaktentoonstelling en de Stichting Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) waren gefuseerd met als doel de International Horti Fair te organiseren. In het (inter)nationale krachtenveld is de Horti Fair uiteindelijk niet het gewenste platform voor de promotie van de Nederlandse sierteeltsector geworden en derhalve bestaat de Horti Fair niet meer.

Sinds 2003 heeft de Stichting Fonds vooral Horti Fair-gerelateerde projecten gesteund. In de beginjaren als ‘Founding Father’ en verder via onder meer de Kwekers Kwaliteits Competitie/House of Quality, House of Plants, Good & Green Pavilion, het verspreiden van kennis via congressen en seminars en de Innovation Award. ,,Nu gebleken is, dat de Horti Fair zich uiteindelijk niet heeft kunnen ontwikkelen tot het platform voor de Nederlandse sierteeltsector hebben we onze focus verlegd naar het ondersteunen van promotie en innovatie”, aldus het bestuur. Dit bestaat uit Wim Kea (voorzitter), Cor Vonk Noordegraaf (penningmeester), Piet Wapperom (secretaris), Joop Straathof (lid) en Fons Overwater (lid).

 

Aanvragen

Het aanvragen van ondersteuning voor projecten op het gebied van promotie en innovatie in de sierteeltsector kan eenvoudig via de website www.stimuflori.nl. Beoordelingscriteria zijn onder meer hoe vernieuwend en toekomstgericht projecten zijn, hoe de resultaten beschikbaar komen, in welke opzichten wordt voldaan aan duurzaamheid en met welke partijen wordt samengewerkt. De vorm van ondersteuning kan bestaan uit sponsoring, (uitgestelde) lening of deelname: ook hierin zijn de aanvragers vrij.

Via de website, nieuwsbrieven en in samenwerking met de aanvragers zal Stimuflori de sierteeltsector op de hoogte houden van de projecten.

-.-.-

Meer informatie, niet voor publicatie:
Hermen de Graaf, 06-53992755

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.