Rode draad voor groen en gezondheid

Een rode draad in de ondersteuning door Stimuflori blijkt de aandacht voor de positieve effecten van groen op het welbevinden van mensen en de kwaliteit van de ruimte. Het gaat om zowel promotie als onderzoek en ook een combinatie ervan.

Promotie

De Greennest Gallery is in 2016 en 2017 ondersteund en is gevestigd in de Botanische Tuin in Utrecht. De galeriefunctie voor onder meer innovatieve groensystemen is anno nu uitgebreid met plantenverkoop aan particulieren. Bovendien worden er activiteiten op touw gezet over thema’s als verstedelijking en natuur.

Een tweede promotionele project was de realisatie van de luchtzuiverende bloementorens die onder meer op de FloraHolland Trade Fair en Keukenhof zijn geëxposeerd. Bij het ministerie van LNV staan er inmiddels negen en eind dit jaar worden aanvullende effecten geëvalueerd. Gebruikte planten zijn Anthurium, Gerbera, Spathiphyllum, potchrysant en varens.

Combinatie

Het project ‘Groene vitale werkplekken’ heeft tools, zoals een rekenmodel, en informatie opgeleverd waaruit blijkt hoe toepassingen van planten in kantoor(tuinen) de productie bevordert, stress vermindert en ziekteverzuim terug kan dringen. Zoals met dit filmpje »
De opschaling van deze combinatie van onderzoek en promotie ligt sinds halverwege dit jaar bij VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) The Plant.

Onderzoek

Met de projecten ‘Plantkampioen luchtzuivering’, ‘Gezonder binnenklimaat’ en ‘Sensor- en web-gebaseerd plantsysteem luchtzuivering’ wordt een steeds betere onderbouwing geleverd over de positieve effecten van planten. Deze drie onderzoekprojecten, waarvan de eerste startte in 2017 en het vervolg doorloopt tot in 2021, worden uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Overigens is Stimuflori ook lid van de ‘Club van 100’ van deze onderzoekinstelling.
Als bij alle projecten van Stimuflori is er samenwerking met andere partijen.

Geplaatst: 28 oktober 2019

Afbeelding: SIGN/Martin Waalboer

 

 

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.