Stimuflori ondersteunt…

Stimuflori ondersteunt 10voordejuf, onderzoek naar LED-belichting en onkruidbestrijding en de Nationale Zomerbloemententoonstelling

3 april 2015 – Na de introductie van Stimuflori dit voorjaar zijn meerdere aanvragen voor ondersteuning van promotie en innovatie voor de sierteeltsector gehonoreerd: de promotiecampagne 10voordejuf, onderzoek naar de mogelijkheden van LED-belichting bij zomerbloemen en mechanische onkruidbestrijding en de inmiddels reeds gehouden Nationale Zomerbloemententoonstelling. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op deze projecten. 

Stimuflori ondersteunt sinds het voorjaar van 2014 projecten en initiatieven op het gebied van promotie en innovatie voor de sierteeltsector. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen is een aanvraagprocedure ontwikkeld, die gemakkelijk via de website www.stimuflori.nl kan worden doorlopen. Verschillende aanvragen zijn nog in behandeling. Er zijn ook toezeggingen gedaan, waarover later pas bekendheid kan worden gegeven.

 

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.