Doelstelling van Stimuflori is het verlenen van (financiële) ondersteuning voor promotie en innovatie in de Nederlandse sierteeltsector.

Stimuflori is in 2014 gestart op initiatief van de Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling (Fonds IBVT). Deze stichting is opgericht in januari 2003, nadat de Stichting Internationale Bloemenvaktentoonstelling en de Stichting Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) waren gefuseerd, met als doel de International Horti Fair te organiseren. In het (inter)nationale en bestuurlijke krachtenveld is de Horti Fair uiteindelijk niet het gewenste platform voor de promotie van de Nederlandse sierteeltsector geworden en derhalve bestaat de Horti Fair niet meer.

Vanuit de Stichting Fonds is sinds 2003 ondersteuning gegeven aan:

  • de organisatie International Horti Fair (als Founding Father in de beginjaren)
  • het bevorderen van productkwaliteit (bijvoorbeeld de Kwekers Kwaliteits Competitie/House of Quality);
  • promotie voor verbruik van bloemen en planten (bijvoorbeeld House of Plants);
  • ondersteuning van (deelname aan) vakbeurzen in de sierteeltsector;
  • ontwikkeling van nieuwe verkoop- en marketingconcepten (bijvoorbeeld Good & Green Pavilion);
  • verspreiden van kennis (congressen, seminars);
  • versterken van innovatie (Innovation Award).

Sinds 2014 is Stimuflori de paraplu- en projectorganisatie voor de voortzetting van de activiteiten in de sierteeltsector, met een duidelijke focus op ondersteuning van promotie en innovatie.

Het bestuur van de Stichting Fonds/Stimuflori bestaat per september 2023 uit: 

Joop Straathof was ambassadeur