Tegen trips in sierteeltgewassen en op water…

Trips is een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse sierteelt onder glas. Dit jaar is bij Wageningen University & Research (WUR) daarom het project ‘Oude en nieuwe tripsplagen, nieuwe oplossingen’ gestart. Het loopt door tot en met 2022. Dr. Gerben Messelink praatte op 24 oktober betrokkenen bij tijdens een openbaar proefcollege in Wageningen. Stimuflori steunt ook bij Proeftuin Zwaagdijk bloementeelt op water met het oog op hetzelfde doel: minder inzet bestrijdingsmiddelen. 

Met Koppert Biological Systems, de vakgroep entomologie van de WUR en de WUR Business Unit Glastuinbouw draagt Stimuflori bij aan de uitvoering van ‘Oude en nieuwe tripsplagen, nieuwe oplossingen’. Het is voor Stimuflori een van de grootste investeringen sinds 2014, met het accent op de financiering van de inmiddels gestarte AIO (Assistent In Opleiding) en de kosten voor materialen.

Het doel van het project is een stabiel systeem te ontwikkelen voor de biologische bestrijding van trips in vegetatieve en generatieve plantstadia van sierteeltgewassen onder glas, als onderdeel van een chemievrij systeem.

Gerben Messelink tijdens zijn proefcollege

Met de dag actueler

„Grotere en complexere ziektedruk doordat bestrijdingsmiddelen niet meer mogen, meer invasieve bedreigingen, klimaatverandering in en buiten kassen, nieuwe teeltwijzen”, noemde Messelink als belangrijke drijfveren voor het onderzoek. En ook: „Meer behoefte en belangstelling voor biologische controle, zeker internationaal.” Daarmee gaf hij voor een goed gevulde zaal belangstellenden aan, dat niet-chemische oplossingen met de dag belangrijker worden.

Stimuflori ondersteunt dit project, net als in het verleden het onderzoek naar de teelt van chrysant op water bij Proeftuin Zwaagdijk, waarbij de bedreiging van trips een van de belangrijkste aanleidingen was.

Inmiddels is en wordt daar naast chrysant ook ervaring opgedaan met Matricaria, Lisianthus, Delphinium, Campanula, Matthiola, Trachelium, Ammi, Antirrhinum, Scabiosa en Brassica. „Het is goed dezelfde problematiek op verschillende fronten te benaderen, mits partijen elkaar op de hoogte houden”, is de filosofie van Stimuflori.

Geplaatst 30 oktober 2019

Met de introductie van www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund.

 

Klik hier voor het Innovatiefonds Hagelunie, dat sectorbreed actief is in landbouw en (glas)tuinbouw.