nieuws


De Nationale Zomerbloemententoonstelling wordt in 2016 voor de 31e keer gehouden, van donderdag 8 tot en met zondag 11 september in de Oude Kerk in Naaldwijk. Stimuflori steunt deze fantastische tentoonstelling voor het derde jaar en heeft de intentie uitgesproken het initiatief ook in 2017 en 2018 ook te sponsoren. Themabloem is in 2016 de snijhortensia en het thema van de tentoonstelling is ‘Hollands Glorie’. Foto:...

Lees verder

  Toepassing van ledbelichting bij zomerbloemen heeft een positief effect op de kwaliteit en kan de teelt vervroegen en verlaten. Maar de kosten wegen nog niet op tegen de opbrengsten. Dit bleek uit onderzoek van de WUR in Bleiswijk, dat voor een groot deel is gefinancierd door Stimuflori. In het Vakblad voor de Bloemisterij in november is een artikel hierover gepubliceerd: bron: Vakblad voor de Bloemisterij »   Foto: Knopaanleg violieren onder LED-belichting van 20 micromol (links) en de controle (rechts), zonder...

Lees verder

Eerder hadden wij contact over de voortzetting van de activiteiten van de Stichting Fonds (Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling). Het bestuur heeft besloten de focus te richten op ondersteuning van promotie en innovatie in de sierteeltsector. Deze activiteiten worden onder de naam Stimuflori uitgevoerd. Op de site www.stimuflori.nl vindt u achtergrondinformatie, het aanvraagformulier en de te volgen procedure om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Heeft u projecten, die mogelijk aan de criteria kunnen voldoen? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Kent u projecten van anderen, die voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, dan verzoeken we u de betreffende partij op de hoogte te brengen van de mogelijke rol van Stimuflori. Aanvragen eerste tranche voor 27 mei Aanvragen voor ondersteuning in de eerste tranche dienen voor 27 mei via de site www.stimuflori.nl te worden ingediend. De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van Stimuflori. Dit bestaat uit Wim Kea (voorzitter), Cor Vonk Noordegraaf (penningmeester), Piet Wapperom (secretaris), Joop Straathof (lid) en Fons Overwater (lid). Projectmanager is Hermen de Graaf (06-53992755), die uw eventuele vragen kan beantwoorden en/of uw aanvraag begeleiden. Latere inleverdata voor aanvragen zijn dit jaar 5 augustus, 16 september en 18...

Lees verder

Met de introductie van de website www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund. Via de website kunnen aanvragen worden ingediend, die worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Fonds.   Stimuflori is een activiteit van de Stichting Fonds (Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling). Deze stichting is opgericht in januari 2003, nadat de Stichting Internationale Bloemenvaktentoonstelling en de Stichting Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) waren gefuseerd met als doel de International Horti Fair te organiseren. In het (inter)nationale krachtenveld is de Horti Fair uiteindelijk niet het gewenste platform voor de promotie van de Nederlandse sierteeltsector geworden en derhalve bestaat de Horti Fair niet meer. Sinds 2003 heeft de Stichting Fonds vooral Horti Fair-gerelateerde projecten gesteund. In de beginjaren als ‘Founding Father’ en verder via onder meer de Kwekers Kwaliteits Competitie/House of Quality, House of Plants, Good & Green Pavilion, het verspreiden van kennis via congressen en seminars en de Innovation Award. ,,Nu gebleken is, dat de Horti Fair zich uiteindelijk niet heeft kunnen ontwikkelen tot het platform voor de Nederlandse sierteeltsector hebben we onze focus verlegd naar het ondersteunen van promotie en innovatie”, aldus het bestuur. Dit bestaat uit Wim Kea (voorzitter), Cor Vonk Noordegraaf (penningmeester), Piet Wapperom (secretaris), Joop Straathof (lid) en Fons Overwater (lid).   Aanvragen Het aanvragen van ondersteuning voor projecten op het gebied van promotie en innovatie in de sierteeltsector kan eenvoudig via de website www.stimuflori.nl. Beoordelingscriteria zijn onder meer hoe vernieuwend en toekomstgericht projecten zijn, hoe de resultaten beschikbaar komen, in welke opzichten wordt voldaan aan duurzaamheid en met welke partijen wordt samengewerkt. De vorm van ondersteuning kan bestaan uit sponsoring, (uitgestelde) lening of deelname: ook hierin zijn de aanvragers vrij. Via de website, nieuwsbrieven en in samenwerking met de aanvragers zal Stimuflori de sierteeltsector op de hoogte houden van de projecten. -.-.- Meer informatie, niet voor publicatie: Hermen de Graaf,...

Lees verder