nieuws


Stimuflori ondersteunt 10voordejuf, onderzoek naar LED-belichting en onkruidbestrijding en de Nationale Zomerbloemententoonstelling Na de introductie van Stimuflori dit voorjaar zijn meerdere aanvragen voor ondersteuning van promotie en innovatie voor de sierteeltsector gehonoreerd: de promotiecampagne 10voordejuf, onderzoek naar de mogelijkheden van LED-belichting bij zomerbloemen en mechanische onkruidbestrijding en de inmiddels reeds gehouden Nationale Zomerbloemententoonstelling. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op deze projecten.  Stimuflori ondersteunt sinds het voorjaar van 2014 projecten en initiatieven op het gebied van promotie en innovatie voor de sierteeltsector. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen is een aanvraagprocedure ontwikkeld, die gemakkelijk via de website www.stimuflori.nl kan worden doorlopen. Verschillende aanvragen zijn nog in behandeling. Er zijn ook toezeggingen gedaan, waarover later pas bekendheid kan worden...

Lees verder

Eerder hadden wij contact over de voortzetting van de activiteiten van de Stichting Fonds (Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling). Het bestuur heeft besloten de focus te richten op ondersteuning van promotie en innovatie in de sierteeltsector. Deze activiteiten worden onder de naam Stimuflori uitgevoerd. Op de site www.stimuflori.nl vindt u achtergrondinformatie, het aanvraagformulier en de te volgen procedure om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Heeft u projecten, die mogelijk aan de criteria kunnen voldoen? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Kent u projecten van anderen, die voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, dan verzoeken we u de betreffende partij op de hoogte te brengen van de mogelijke rol van Stimuflori. Aanvragen eerste tranche voor 27 mei Aanvragen voor ondersteuning in de eerste tranche dienen voor 27 mei via de site www.stimuflori.nl te worden ingediend. De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van Stimuflori. Dit bestaat uit Wim Kea (voorzitter), Cor Vonk Noordegraaf (penningmeester), Piet Wapperom (secretaris), Joop Straathof (lid) en Fons Overwater (lid). Projectmanager is Hermen de Graaf (06-53992755), die uw eventuele vragen kan beantwoorden en/of uw aanvraag begeleiden. Latere inleverdata voor aanvragen zijn dit jaar 5 augustus, 16 september en 18...

Lees verder

Met de introductie van de website www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund. Via de website kunnen aanvragen worden ingediend, die worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Fonds.   Stimuflori is een activiteit van de Stichting Fonds (Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling). Deze stichting is opgericht in januari 2003, nadat de Stichting Internationale Bloemenvaktentoonstelling en de Stichting Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) waren gefuseerd met als doel de International Horti Fair te organiseren. In het (inter)nationale krachtenveld is de Horti Fair uiteindelijk niet het gewenste platform voor de promotie van de Nederlandse sierteeltsector geworden en derhalve bestaat de Horti Fair niet meer. Sinds 2003 heeft de Stichting Fonds vooral Horti Fair-gerelateerde projecten gesteund. In de beginjaren als ‘Founding Father’ en verder via onder meer de Kwekers Kwaliteits Competitie/House of Quality, House of Plants, Good & Green Pavilion, het verspreiden van kennis via congressen en seminars en de Innovation Award. ,,Nu gebleken is, dat de Horti Fair zich uiteindelijk niet heeft kunnen ontwikkelen tot het platform voor de Nederlandse sierteeltsector hebben we onze focus verlegd naar het ondersteunen van promotie en innovatie”, aldus het bestuur. Dit bestaat uit Wim Kea (voorzitter), Cor Vonk Noordegraaf (penningmeester), Piet Wapperom (secretaris), Joop Straathof (lid) en Fons Overwater (lid).   Aanvragen Het aanvragen van ondersteuning voor projecten op het gebied van promotie en innovatie in de sierteeltsector kan eenvoudig via de website www.stimuflori.nl. Beoordelingscriteria zijn onder meer hoe vernieuwend en toekomstgericht projecten zijn, hoe de resultaten beschikbaar komen, in welke opzichten wordt voldaan aan duurzaamheid en met welke partijen wordt samengewerkt. De vorm van ondersteuning kan bestaan uit sponsoring, (uitgestelde) lening of deelname: ook hierin zijn de aanvragers vrij. Via de website, nieuwsbrieven en in samenwerking met de aanvragers zal Stimuflori de sierteeltsector op de hoogte houden van de projecten. -.-.- Meer informatie, niet voor publicatie: Hermen de Graaf,...

Lees verder