nieuws


Winfried Versluis is sinds 1 januari 2018 in het bestuur van de Stichting Fonds, de oprichter van Stimuflori, de opvolger van Joop Straathof. Straathof was bestuurslid sinds 2003 en bekleedde in de sierteeltsector vele bestuurlijke functies. Bij zijn afscheid van Stimuflori werd hij benoemd tot ‘ambassadeur’. Met het aantreden van Versluis verzekert het bestuur zich van continuering van de inbreng vanuit de sierteeltsector, met name van de bloembollen en bolbloemen. Dit in combinatie met praktische kennis van de digitalisering. Versluis is van huis uit de bloemsector met de paplepel ingegoten en begon in 2014 zijn eigen onderneming in bemiddeling van bloemen Flowers Connect/Tulips & More. Daarvoor deed hij in verschillende functies bij Royal FloraHolland en Tulpen.nl relevante ervaring op. „Het is mooi dat we vanuit Stimuflori net dat zetje kunnen geven dat nodig is om projecten in de sierteeltsector hun levensvatbaarheid te kunnen laten bewijzen. Vergelijk het met het doorgeven van maatschappelijk groen, want het fonds is met collectief geld gevormd.” Ontstaan en toekomst Daarmee verwijst hij naar de Internationale Bloemenvaktentoonstelling, die in 2003 opging in de International Horti Fair en als vakbeurs in 2012 voor het laatst is gehouden. Met het fonds dat indertijd resteerde zijn aanvankelijk sierteeltgerichte projecten op de Horti Fair gesteund. Sinds 2014 is onder de naam Stimuflori innovatie in de bloemisterijsector bevorderd en wordt promotie voor bloemen en planten gesteund. Vanaf 2014 zijn op jaarbasis 48 projecten deels dankzij Stimuflori afgerond. In de komende vijf jaar staan er nu al 27 op de agenda, variërend van onderzoek naar chrysantenteelt op water tot het Bloemencorso Bollenstreek. Het bestuur besluit zes keer per jaar over binnengekomen aanvragen en monitort dan ook de voortgang van in gang gezette projecten. Aanvragen kunnen worden ingediend via dit formulier »   Nieuwsbrief maart...

Lees verder

Tijdens de FloraHolland Trade Fair presenteerden Lodewijk Hoekstra en Peter van de Pol de plannen voor het multimediakanaal 247Green . Dit initiatief van Green World Media is vanaf de start gesteund door Stimuflori en gaat dit jaar live.   Foto: FH Trade Fair 2015 presentatie 247 Green-Peter van de...

Lees verder

Stimuflori ondersteunt 10voordejuf, onderzoek naar LED-belichting en onkruidbestrijding en de Nationale Zomerbloemententoonstelling Na de introductie van Stimuflori dit voorjaar zijn meerdere aanvragen voor ondersteuning van promotie en innovatie voor de sierteeltsector gehonoreerd: de promotiecampagne 10voordejuf, onderzoek naar de mogelijkheden van LED-belichting bij zomerbloemen en mechanische onkruidbestrijding en de inmiddels reeds gehouden Nationale Zomerbloemententoonstelling. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op deze projecten.  Stimuflori ondersteunt sinds het voorjaar van 2014 projecten en initiatieven op het gebied van promotie en innovatie voor de sierteeltsector. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen is een aanvraagprocedure ontwikkeld, die gemakkelijk via de website www.stimuflori.nl kan worden doorlopen. Verschillende aanvragen zijn nog in behandeling. Er zijn ook toezeggingen gedaan, waarover later pas bekendheid kan worden...

Lees verder

De Nationale Zomerbloemententoonstelling wordt in 2016 voor de 31e keer gehouden, van donderdag 8 tot en met zondag 11 september in de Oude Kerk in Naaldwijk. Stimuflori steunt deze fantastische tentoonstelling voor het derde jaar en heeft de intentie uitgesproken het initiatief ook in 2017 en 2018 ook te sponsoren. Themabloem is in 2016 de snijhortensia en het thema van de tentoonstelling is ‘Hollands Glorie’. Foto:...

Lees verder

  Toepassing van ledbelichting bij zomerbloemen heeft een positief effect op de kwaliteit en kan de teelt vervroegen en verlaten. Maar de kosten wegen nog niet op tegen de opbrengsten. Dit bleek uit onderzoek van de WUR in Bleiswijk, dat voor een groot deel is gefinancierd door Stimuflori. In het Vakblad voor de Bloemisterij in november is een artikel hierover gepubliceerd: bron: Vakblad voor de Bloemisterij »   Foto: Knopaanleg violieren onder LED-belichting van 20 micromol (links) en de controle (rechts), zonder...

Lees verder