nieuws


De Nationale Zomerbloemententoonstelling wordt in 2016 voor de 31e keer gehouden, van donderdag 8 tot en met zondag 11 september in de Oude Kerk in Naaldwijk. Stimuflori steunt deze fantastische tentoonstelling voor het derde jaar en heeft de intentie uitgesproken het initiatief ook in 2017 en 2018 ook te sponsoren. Themabloem is in 2016 de snijhortensia en het thema van de tentoonstelling is ‘Hollands Glorie’. Foto:...

Read More

  Toepassing van ledbelichting bij zomerbloemen heeft een positief effect op de kwaliteit en kan de teelt vervroegen en verlaten. Maar de kosten wegen nog niet op tegen de opbrengsten. Dit bleek uit onderzoek van de WUR in Bleiswijk, dat voor een groot deel is gefinancierd door Stimuflori. In het Vakblad voor de Bloemisterij in november is een artikel hierover gepubliceerd: bron: Vakblad voor de Bloemisterij »   Foto:...

Read More

Eerder hadden wij contact over de voortzetting van de activiteiten van de Stichting Fonds (Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling). Het bestuur heeft besloten de focus te richten op ondersteuning van promotie en innovatie in de sierteeltsector. Deze activiteiten worden onder de naam Stimuflori uitgevoerd. Op de site www.stimuflori.nl vindt u achtergrondinformatie, het aanvraagformulier en de te volgen procedure om voor...

Read More

Met de introductie van de website www.stimuflori.nl heeft de Stichting Fonds in april 2014 een praktisch initiatief gelanceerd waardoor projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlands sierteeltsector financieel kunnen worden ondersteund. Via de website kunnen aanvragen worden ingediend, die worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Fonds.   Stimuflori is een activiteit van de Stichting Fonds (Fonds...

Read More